Algemene voorwaarden

NVict Service is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door NVict Service van een bestelling/opdracht van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door NVict Service. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.